Депозитарій

Облік прав власності на акції Товариства в депозитарній системі України веде ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711; місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3).